خانه ~ بایگانی/آرشیو برچسب ها : کارگر

بایگانی/آرشیو برچسب ها : کارگر

ابلاغیه دستمزد سال 1398

ابلاغیه دستمزد سال 1398

از اول سال 1398حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار ( اعم از قرارداد دائم یا موقت ) مبلغ 505627 ریال ( پانصد و پنج هزار و ششصد و بیست و هفت ریال ) تعیین می گردد.

بیشتر بخوانید »