تاریخ

روزهای همنام با دوازده ماه و جشن ماهانه

روزهای همنام با دوازده ماه و جشن ماهانه

نام های دوازده گانه هر ماه با دوازده نام از اسامی روزها ، مشترک است. برای مثال ( فروردین ) نخستین ماه از سال و آغاز بهار است و این در حالیست که روز نوزدهم هر ماه نیز فروردین نام دارد ، یا ( اردیبهشت ) دومین ماه و سومین …

بیشتر بخوانید »